Most graniczny na Izerze

W miejscu, w którym od niedawna ponownie stoi mostek przez Izerę, już w XVII wieku przeprawiali się przez rzekę czescy protestanci (Bracia czescy), prześladowani na tle religijnym, którzy szukali schronienia w górach i prawdopodobnie przerzucili tu kiedyś drewnianą kładkę

W następnych wiekach ścieżkę z Orla (wówczas Karlstal) do Jizerki wykorzystywali pracownicy współpracujących ze sobą hut szkła znajdujących się w okolicznych miejscowościach.
W początkach XX wieku mieszkańcy Orla przechodzili przez Izerę w drodze do kościoła parafialnego w Hornym Polubnym. W tym czasie zaczęła też rosnąć liczba turystów przekraczających tu granicę (ówcześnie między Prusami, a Austrią). Most żelbetowy łączący oba brzegi Izery u stóp Bukowca, został zbudowany w roku 1901. Jego konstrukcja i technologia wykonania należały w tamtych czasach do bardzo nowatorskich. Być może była to pierwsza żelbetowa budowla na Śląsku. (Pierwszy na świecie most żelbetowy łukowy zbudowano w Muhlhausen w Niemczech w roku 1887).

Po roku 1945 w wyniku poprowadzenia korytem Izery granicy polsko-czechosłowackiej, most był niedostępny i stracił swoje znaczenie turystyczne. Co więcej, turystów nie wpuszczano nawet do Orla, gdzie do końca lat osiemdziesiątych znajdowała się strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Niekonserwowany przez kilkadziesiąt lat, prawdopodobnie w roku 1982 został wysadzony w powietrze.
Idea odbudowy mostu i utworzenia tutaj turystycznego przejścia granicznego zrodziła się w środowiskach turystycznych pod koniec lat dziewięćdziesiątych. W roku 2000 odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie w tej sprawie zainteresowanych stron – władz przygranicznych gmin: Szklarskiej Poręby i Kořenova. W roku 2001 gminy wystąpiły do rządów obu państw z formalnym wnioskiem u ustanowienie turystycznego przejścia granicznego na projekto wanym do odbudowy moście na Izerze. Szczególnie aktywnie w sprawie tego przejścia działało od chwili powstania w roku 2000 Towarzystwo Izerskie.

W roku 2004 podpisano polsko-czeskie uzgodnienie dotyczące turystycznego przejścia granicznego w tym miejscu. Staraniem przygranicznych gmin po obu stronach rzeki wiosną 2005 roku most odbudowano. Turystyczne przejście graniczne zostało na nim oficjalnie otwarte 15 lipca 2005 roku.
Obok przedstawicieli władz państwowych obu krajów i władz samorządowych gmin Szklarska Poręba i Kořenov na uroczystość przyszło wielu turystów z obu stron granicy, a także straż graniczna, leśnicy, polscy i czescy policjanci, GOPR-owcy, członkowie Towarzystwa Izerskiego i in.

Most i patronującą mu figurę Św. Jana Nepomucena ustawioną na tarasie widokowym przy kamiennym przyczółku na polskim brzegu, poświęcił proboszcz parafii Św. Maksymilana Kolbe ze Szklarskiej Poręby.

Galeria zdjęć

Lokalizacja na mapie